JL1.gif (4283 bytes)
fransk - engelsk - IT

IT og IKT
Informations- og kommunikationsteknologi

Edb, IT og IKT skal integreres i alle fag i skoler af alle slags og på alle niveauer. Det stiller store krav til hardware, software - og ikke mindst lærerne.

Udviklingen lader sig naturligvis ikke bremse, hvilket dog ikke er ensbetydende med, at man ikke skal forholde sig kritisk og anvende IT med fornuft, omtanke og perspektiv - i forhold til både pædagogiske principper og læringsmål.

IT overvejelser

Fremtidens undervisningsmidler

Rapport til kolleger og andre interesserede om CTU konference dec. 1999:

Fremtidens undervisningsmidler til debat

IT integration

Artikel i Fransk Nyt 226 om IT i franskundervisningen

IT færdigheder/edb tips

Edb tips

JL tips til kolleger, på VUC i Greve og andetsteds

Søgetjenester

Om Internet - søgemaskiner og -tjenester

Grafik - grafiske muligheder

Grafik på computeren

Generel introduktion til grafik, formater, scanning af billeder, indsættelse af grafik/billeder i dokumenter, billedmanipulation vha. PaintShop Pro mm.

Kan downloades.

Michael Karbo

Link - online sider og øvelser om forskellige emner, også grafik og billedbehandling.

JL index

Franske sider

Titler og priser

Opdateret af JL den 25-01-03.