Skole

 

De fleste skoler i Danmark er folkeskoler, dvs. offentlige skoler for alle. Folkeskolerne drives af kommunerne. Hver skole har en leder og mange lærere. Alle lærere har en læreruddannelse. Det koster ikke noget at gå i skole. Alle børn har ret og pligt til at gå i skole. Skolepligten er 9 år.

LYT 

 

Der findes også private skoler, hvor forældrene betaler en lille del af udgiften. Private skoler er ofte mindre. De er et alternativ til folkeskolen, når forældrene ønsker noget særligt for deres børn, fx mindre klasser eller en speciel religion.

LYT 

 

Børnene går i forskellige klasser, fra de starter i 0. til de slutter i 9. eller 10. klasse. Folkeskolen slutter med en eksamen, som hedder Folkeskolens Afgangsprøve. Denne eksamen er vigtig, fordi resultatet er med til at bestemme, hvilke muligheder man har efter folkeskolen.

LYT 

 

Folkeskolen har det formål at lære eleverne forskellige fag og metoder, således at de kan udvikle sig og tage del i ”et samfund med frihed og folkestyre”. Derfor har alle skoler et elevråd, og skolen/lærerne samarbejder med forældrene, som bliver indkaldt til forældremøder.

LYT 

 

De vigtigste fag er dansk, matematik, historie, samfundsfag, engelsk, idræt. Nogle fag er obligatoriske, dvs at alle skal have dem, andre er valgfag, dvs at eleverne kan vælge dem.

LYT 

 

I skolen skal eleverne følge skolens regler og undervisningen. De må ikke ødelægge undervisningen. De skal respektere lærerne og hinanden. Alle skal tale ordentligt til hinanden. Det er forbudt at mobbe! Og lærerne må ikke slå eleverne.

LYT 

 

Skoledagen er ofte ganske lang for eleverne. Mange elever i de små klasser går i SFO (Skolefritidsordning) efter skole, indtil forældrene kommer hjem fra arbejde.

LYT