14.4 Verber med de/à

Udsagnsord med indirekte genstandsled med de/à

  • Disse verber konstrueres med indirekte objekt, dvs. at de forbindes med præpositionen de (d') eller à. Disse to præpositioner har i fransk erstattet det latinske kasussystem (genitiv og dativ).
  • Konstruktionen angives i ordbogen med fx parler de qc, at tale om noget, eller penser à qc, at tænke på noget. Disse størrelser kan så erstattes af henholdsvis en og y. Se kapitel 8 for flere oplysninger.

14.4.1 Verber med de (d')

Udsagnsord med forholdsordet de (d’)

A   Disse verber knytter indirekte objekt til sig vha. præpositionen de (d'), som med sin styrelse kan erstattes af en.

il parle de la France
-> il en parle
han taler om Frankrig
han taler om det/derom
Dog bruges en ikke, når der er tale om mennesker.
elle parle de son fils
elle parle de lui
hun taler om sin søn
hun taler om ham

B   Der findes også verber, som indgår i udtryk, som rummer både objekt og indirekte objekt med de (d'), fx

accuser q de qc
elle accuse l'homme de l'action
elle accuse l'homme de mentir
anklage én for ngt
hun anklager manden for handlingen
hun anklager manden for at lyve
Med pronomen(er):
-> elle en accuse l'homme
-> elle l'en accuse
hun anklager manden for det
hun anklager ham for det

C   Der er en udvekslingsmekanisme mellem præpositionen de (d') og konjunktionen que (qu'), således at det indirekte objekt kan være enten et substantiv eller en ledsætning indledt med que (qu') = at

elle se rend compte de son absence
elle se rend compte qu'il est absent
hun bliver klar over hans/hendes fravær
hun bliver klar over, at han er fraværende
Med pronomen:
-> elle s'en rend compte hun bliver klar over det

D   Her er en liste med verber, som knytter indirekte objekt til sig med de (d'). En del af dem tager også objekt.

abuser de qc
accuser q de (faire) qc
s'apercevoir de qc
approuver de qc
assurer q de qc
avertir q de qc
avoir besoin de qc
avoir peur de qc
avoir l'intention de (faire) qc
avoir l'air d'être qc/de qc
avoir envie de (faire) qc
avoir honte de qc
causer de qc
changer de qc
se contenter de qc
convaincre q de qc
débattre qc/de qc
décider qc/de qc
dépendre de qc
descendre de qc
discuter qc/de qc
donner une description de qc
douter de qc
se douter de qc
empêcher q de faire qc
s'étonner de qc
s'excuser de qc
féliciter q de qc
T se ficher de qc
S se foutre de qc
hériter qc/de qc
informer q de qc
s'inquiéter de qc
instruire q de qc
jouer de qc
libérer q de qc
se libérer de qc
se moquer de qc
   
s'occuper de q/qc
   
parler de q/qc
se passer de qc
penser qc de q/qc
persuader q de qc
se plaindre de qc
prévenir q de/contre qc
prier q de faire qc
profiter de qc
remercier q de qc
rendre compte de qc
se rendre compte de qc
rêver de (faire) qc
rire de qc
sauver q/qc de qc
T se sauver de qc
se servir de qc
sortir de qc
souffrir de qc
se souvenir de qc
témoigner de qc
traiter q de qc
misbruge ngt
anklage én for (at gøre) ngt
blive klar over, opdage ngt
godkende/bifalde ngt
forsikre én om ngt
advare én mod, underrette én om ngt
behøve, have brug for ngt
være bange for, frygte ngt
agte (at gøre) ngt
se ud til at være, se ud som ngt
gide, have lyst til (at gøre) ngt
skamme sig over ngt
sludre, snakke om ngt
(ud)skifte ngt
nøjes med ngt
overbevise én om ngt
drøfte, debattere ngt
afgøre, bestemme, beslutte ngt
afhænge af, komme an på ngt
stå af, gå ned fra, stamme fra ngt
forhandle om, diskutere ngt
give en beskrivelse af ngt
tvivle p ngt
ane ngt
(for)hindre én i at gøre ngt
forbavses over ngt
undskylde sig, undskylde ngt
ønske én tillykke med ngt
være ligeglad med ngt
være skideligeglad med ngt
arve ngt
orientere, oplyse én om ngt
være ængstelig/bekymret over ngt
vejlede, instruere én om ngt
spille ngt (om instrument)
befri, frigøre én fra ngt
gøre sig fri, frigøre sig fra ngt
give pokker i, gøre nar ad,
være ligeglad med ngt
beskæftige sig med, tage sig af,
passe (fx hus og børn)
tale om én/ngt
undvære ngt
mene ngt om én/ngt
overtale én til, overbevise én om ngt
beklage sig, klage over ngt
advare, underrette én om ngt
bede én om (at gøre) ngt
benytte sig af, udnytte ngt
takke én for ngt
redegøre for ngt
være/blive klar over ngt
drømme om (at gøre) ngt
grine, le ad ngt
frelse, redde én/ngt fra ngt
stikke af fra ngt
benytte, benytte sig af, bruge ngt
gå/komme ud af/fra ngt
lide (på grund) af ngt
(kunne) huske ngt
vidne om ngt, udvise ngt
skælde én ud for ngt (negativt)

E   Et par særlige verber indgår i udtryk med dativobjekt. Se ovenfor afsnit 14.3 punkt D.

14.4.2 Verber med à

Udsagnsord med forholdsordet à

A   Disse verber tager indirekte objekt vha. præpositionen à, som med sin styrelse kan erstattes af y, se afsnit 8.2.

elle pense à la vie
-> elle y pense
hun tænker på livet
hun tænker på det/derpå
Dog bruges y ikke, når der er tale om mennesker.
elle pense à sa fille
elle pense à elle
hun tænker på sin datter
hun tænker på hende

B   Der findes også verber, som indgår i udtryk, som rummer både objekt og indirekte objekt med à, fx

inviter q à (faire) qc
il invite la femme à l'action
il invite la femme à partir
indbyde én til (at gøre) ngt
han indbyder kvinden til handlingen
han indbyder/opfordrer kvinden til at rejse
Med pronomen(er):
-> il l'y invite han indbyder/inviterer hende til det

C   Her er en liste over verber, som knytter indirekte objekt til sig med à. Nogle af dem tager også objekt.

arriver à (faire) qc (personligt vb)
attacher q/qc à qc
s'attendre à qc
avoir mal à qc
coopérer à qc
croire à qc
se décider à (faire) qc
encourager q à faire qc
entrer dans/à qc
être habitué à qc
être reçu à un examen
faire penser à qc
forcer q à (faire) qc
s'habituer à qc
inspirer q à (faire) qc
s'installer à/dans qc
s'intéresser à qc
   
inviter q à qc
jouer à qc
se mêler à qc
se mettre à (faire) qc
obliger q à qc
s'opposer à qc
participer à (faire) qc
penser à qc
prendre part à qc
se préparer à (faire) qc
réfléchir à qc
répondre à qc
réussir à (faire) qc (personligt vb)
servir à qc
lykkes (upersonligt vb)
   
binde/knytte én/ngt til ngt
forvente ngt
have ondt i ngt
medvirke til, samarbejde om ngt
tro på ngt
beslutte sig til at (gøre) ngt
opfordre/tilskynde én til (at gøre) ngt
gå, komme, træde ind i ngt
være vant til ngt
bestå en eksamen
minde om ngt
tvinge én til (at gøre) ngt
vænne sig til ngt
inspirere én til (at gøre) ngt
slå sig ned, indrette sig i ngt
interessere sig for, være interesseret i ngt
invitere/indbyde én til ngt
spille ngt (om sport/spil)
blande sig i ngt
give sig til at (gøre) ngt
forpligte én til ngt
modsætte sig ngt
deltage i (at gøre) ngt
tnke p ngt
tage del i ngt
forberede sig til (at gøre) ngt
tænke/spekulere over ngt
svare på ngt, besvare ngt
ngt lykkes for n (upersonligt vb)
   
tjene til, nytte ngt

Opdateret: | Tilbage