7.3   Possessive pronomener

poss pron, ejestedord, les adjectifs ou pronoms possessifs

 • På fransk må man gøre sig klart, om et possessivt pronomen følges af et substantiv , som det lægger sig til (som et adjektiv). Er det tilfældet, skal man bruge en adjektivisk form (adjectif possessif).
 • Er det ikke tilfældet, dvs hvis possessivet står alene og ikke følges af og lægger sig til et substantiv , skal man bruge substantivisk form (pronom possessif).

   

7.3.1   Adjektiviske former

foran substantiv (navneord), les adjectifs possessifs

foran sb m + sb f med vokal/stumt h foran sb f med konsonant foran sb i pl (flertal) DANSK
mon ma mes min, mit, mine
ton ta tes din, dit, dine
son sa ses hans, hendes, sin, sit, sine, dens, dets
notre nos vores
votre vos jeres, Deres
leur leurs deres

   
A   Det efterfølgende substantiv bestemmer possessivets form. Er det hankøn eller hunkøn, ental eller flertal?
il aide sa soeur
elle aide son frère
il dépense son argent
il boit sa bière
c'est mon livre
ce sont mes frères et soeurs
tu es son ami
ils aiment leur enfant/leurs enfants
j'ai pris son chapeau et sa serviette
han hjælper sin søster
hun hjælper sin bror
han bruger sine penge
han drikker sit øl
det er min bog
det er mine søskende
du er hans/hendes ven
de elsker deres barn/børn
jeg tog hans/hendes hat og taske
B   Man skelner altså ikke på samme måde som på dansk mellem hans/hendes/sin/sit/sine.
Det er i langt de fleste sammenhænge ikke noget problem.
sa soeur
son travail
hans/hendes/sin søster
hans/hendes/sit arbejde
Vil man undgå misforståelser eller fremhæve 'hans' eller 'hendes', tilføjes à + ubundet personligt pronomen (stedord), lui eller elle.
c'est sa soeur à lui
c'est sa soeur à elle
det er hans søster
det er hendes søster
C   I de høflige tiltaleformer - som bruges! - indgår mon, ma, mes.
Monsieur, Messieurs (M., MM.)
Madame, Mesdames (Mme, Mmes)
Mademoiselle, Mesdemoiselles (Mlle, Mlles)
T Bonjour Messieurs-Dames
L Mesdames, Messieurs
min herre, mine herrer
fru/min frue, mine damer
frøken, mine frøkener
Goddag (de damer og herrer)
Mine damer og herrer

7.3.2   Substantiviske former

navneordsagtige former, les pronoms possessifs

 • De substantiviske former er i sig selv en slags substantiver. De bruges, når det possessive pronomen ikke følges af et substantiv, dvs. når substantivet er underforstået eller tidligere nævnt, og der vises tilbage til det.
m sg (ental) f sg (ental) m pl (flertal) f pl (flertal) DANSK
le mien la mienne les miens les miennes min/mit/mine
le tien la tienne les tiens les tiennes din/dit/dine
le sien la sienne les siens les siennes min/mit/mine
le nôtre la nôtre les nôtres vores
le vôtre la vôtre les vôtres jeres, Deres
le leur la leur les leurs deres
  udtale
   Udtale:
  • Der er nasallyd i m (hankøn): le mien, les miens, le tien, les tiens, le sien, les siens. I f (hunkøn) er der ingen nasal!
  • Udtales med langt lukket 'o': nôtre, vôtre.

  A   Det substantiv, der vises tilbage til, bestemmer possessivets form.
  notre maison est belle, mais la vôtre est plus belle
  j'aime bien votre pays, mais je préfère le mien
  à votre santé !
  à la vôtre !
  à la nôtre !
  vores hus er smukt, men Jeres er smukkere
  jeg kan godt lide Jeres land, men jeg foretrækker mit (eget)
  skål! (2 mennesker, som er Des, skåler formelt)
     svar med substantivisk form
  skål! (flere skåler uformelt)

Opdateret: | Tilbage