7.5   Refleksive pronomener

tilbagevisende stedord, les pronoms réfléchis/réciproques

  • Refleksive pronomener hører sammen med refleksive verber. Det specielle ved dem er, at det refleksive pronomen, som er objekt eller dativobjekt, viser tilbage til sætningens subjekt, som er én og samme person.
  • Det refleksive pronomen står på fransk foran verbet, modsat dansk!
je me lave
il/elle se lave
jeg vasker mig
han/hun/den/det vasker sig

   
   

7.5.1   Refleksive pronomener og verber

tilbagevisende stedord og udsagnsord, les verbes pronominaux

se laver   at vaske sig s'habiller   at klæde sig på
présent   nutid foran konsonant foran vokal/stumt h
sg 1. person
sg 2. person
sg 3. person
je me lave
tu te laves
il/elle se lave
je m'habille
tu t'habilles
il/elle s'habille
pl 1. person
pl 2. person
pl 3. person
nous nous lavons
vous vous lavez
ils/elles se lavent
nous nous habillons
vous vous habillez
ils/elles s'habillent

   
    udtaleUdtale:
  • Foran vokal eller stumt h skal der i flertal være overtrækning - nous nous habillons, vous vous habillez
A   Nægtelsens ne (n') anbringes efter subjekt, foran det refleksive pronomen.
je ne me lave pas
je ne m'habille pas
jeg vasker mig ikke
jeg klæder mig ikke på
B   Refleksive verber bøjes med être som hjælpeverbum - i modsætning til dansk 'at have'.

   
se laver   at vaske sig s'habiller   at klæde sig på
passÚ composÚ
datid/f°rnutid
foran konsonant foran vokal/stumt h
sg 1. person
sg 2. person
sg 3. person
je me suis lavé(e)
tu t'es lavé(e)
il/elle s'est lavé(e)
je me suis habillé(e)
tu t'es habillé(e)
il/elle s'est habillé(e)
pl 1. person
pl 2. person
pl 3. person
nous nous sommes lavé(e)s
vous vous êtes lavé(e)s
ils/elles se sont lavé(e)s
nous nous sommes habillé(e)s
vous vous êtes habillé(e)s
ils/elles se sont habillé(e)s

   
C   Nægtelse placeres omkring sætningsverbet, dvs. hjælpeverbet.
il ne s'est pas lavé
il ne s'était pas lavé
han har ikke vasket sig
han havde ikke vasket sig
D   At hjælpeverbet er être medfører, at participiet bøjes i køn og tal.
tout à coup nous nous sommes réveillés
ils se sont habillés
pludselig vågnede vi
de klædte sig på
E   Efter præposition bruges det personlige pronomens ubundne former (se afsnit 7.1.3) = sig - med specifik henvisning.
il regarde autour de lui
elle regarde autour d'elle
ils sont très sûrs d'eux
han ser sig omkring
hun ser sig omkring
de er meget sikre på sig selv
F   'Sig' kan også være ubestemt og alment og referere til 'man' og lignende udtryk. I så fald hedder det efter præposition soi, den ubundne form, se afsnit 7.8.1 C.
on doit regarder autour de soi
on paie, chacun pour soi
man bør se sig for/omkring
vi betaler hver for sig

Opdateret: | Tilbage