7.5.2   Reciprok betydning: hinanden

  • Det refleksive pronomen se (s') kan have reciprok (gensidig) betydning, dvs. at det svarer til dansk 'hinanden', men selvfølgelig kun i flertal!

   
ils s'aiment
tout le monde se regarde
ils se connaissent bien
de elsker hinanden
alle kigger på hinanden
de kender hinanden godt
A   Da disse sætninger kan være tvetydige (hinanden eller sig selv?), kan man tydeliggøre meningen ved at tilføje l'un(e) l'autre, når der er tale om to, les un(e)s les autres, når der er tale om flere.
ils s'aiment l'un l'autre
ils se regardent les uns les autres
elles se regardent les unes les autres
de elsker hinanden (to)
de kigger på hinanden (mange)
de kigger på hinanden (mange kvinder)
B   Efter præposition er man nødt til at bruge l'un(e) l'autre, når der er tale om to, les un(e)s les autres når der er tale om flere. Præpositionen placeres mellem de to elementer.
ils courent les uns vers les autres
ils pensent l'un à l'autre
on a besoin les uns des autres
de løber hen imod hinanden (mange)
de tænker på hinanden (to)
man/vi har brug for hinanden

   

7.5.3   Passiv betydning

Refleksive verber kan udtrykke noget, der svarer til passiv eller reciprok (gensidig) betydning.
ils se battent souvent
ça se comprend
on va se voir demain ?
ils ne se disputent jamais
de slås tit
det forstår sig/er forståeligt
skal vi ses i morgen
de skændes aldrig
Følgende sætning kan altså have 3 betydninger!
Man må ud fra sammenhængen bestemme, hvilken der er tale om.
les poissons se mangent 1. fisk spiser sig selv
2. fisk spiser hinanden
3. fisk spises (bliver spist)

Opdateret: | Tilbage