7.5.4   Forskelle mellem fransk og dansk

  • I de fleste tilfælde er der sammenfald mellem danske og franske refleksive verber, men der findes verber, som ikke er refleksive på dansk, men er det på fransk, og omvendt. Her er nogle af de vigtigste, ordnet alfabetisk efter det danske ord.

A   Franske refleksive verber   -   danske ikke-refleksive
se baigner
se suicider/se tuer
s'étonner
se fâcher (contre/avec q)
se mettre en colère
s'apercevoir de qc
se servir de qc
se noyer
s'endormir
se passer
se demander
se mettre à (faire) qc
se coucher
se promener
s'agir de qc
s'appeler
se rappeler qc
se souvenir de qc
s'occuper de qc
s'arrêter
se sauver
se tromper
s'entraîner
s'excuser
se passer de qc
se rendre compte de qc
se moquer de qc
T se ficher de qc
se taire
se réveiller
bade
begå selvmord
blive forbavset, forbavses
blive gal/vred (på én)
blive gal/vred
blive klar over/opdage ngt
bruge, benytte ngt
drukne
falde i søvn
foregå
gide vide
give sig til (at gøre) ngt
gå i seng, lægge sig
gå tur, spadsere
handle om ngt
hedde, kaldes
huske ngt
   -
passe/sørge for/se efter ngt
standse
stikke af
tage fejl
træne
undskylde
undvære ngt
være/blive klar over ngt
være ligeglad med ngt
   -
være tavs, tie (stille)
vågne
B   Ikke-refleksive franske verber   -   danske refleksive verber
profiter de qc
bouger
changer
imaginer qc
épouser q
être heureux de qc
être bien
avoir honte de qc
amincir
benytte sig af ngt
bevæge/røre sig
forandre sig
forestille sig ngt
gifte sig med/ægte én
glæde sig til/over ngt
hygge sig, have det godt/rart
skamme sig over ngt
slanke sig, tabe sig

Opdateret: | Tilbage