7.6   Relative pronomener

rel pron, henførende stedord, les pronoms relatifs

 • Relative pronomener (fx som, der, hvad, hvilket, hvem) indleder relative ledsætninger. Man må analysere og finde ud af, hvilken ledfunktion det relative pronomen udfylder i den henførende sætning, før man kan vælge det rigtige.
     
 • 7.6.1   som/der/-   qui og que (qu')
 • 7.6.2   de neutrale relative pronomener, ce qui, ce que (qu'), ce ... quoi
 • 7.6.3   lequel
 • 7.6.4   dont

7.6.1   Qui/que (qu') = som/der/-

A   Qui [ki] bruges om personer, dyr, ting, begreber som subjekt i relativsætningen svarende til dansk 'som/der'.
la femme qui est là me connaît
l'homme qui me regarde n'est pas...
le café qui est sur la table, est à lui
den kvinde, som er dér, kender mig
den mand, som kigger på mig, er ikke...
den kaffe, der står på bordet, er hans
B   Qui = "som" bruges som styrelse i præpositionsled om personer. Bemærk ordstillingen: med/til/om hvem osv. Her kan dansk udelade det relative pronomen, hvilket ikke er muligt på fransk!
la femme à qui il parle me connaît
l'homme avec qui je travaille n'est pas français
den kvinde, (som) han taler med, kender mig
den mand, (som) jeg arbejder sammen med, er ikke fransk (= med hvem)
C   Que (qu') bruges, svarende til dansk 'som/-' som objekt eller prædikat.
Que (qu') viser tilbage til personer, dyr, ting eller begreber og kan ikke udelades.
la femme que tu vois là-bas me connaît
l'homme que je regarde n'est pas français
l'homme que je suis devenu...
den kvinde, (som) du ser derhenne, kender mig
den mand, (som) jeg kigger på, er ikke fransk
den mand, (som) jeg er blevet...

7.6.2   Ce qui/ce que/ce ... quoi = hvad

 • Det danske relative 'hvad/hvilket' har flere funktioner, og man må skelne mellem de flg. muligheder. De viser alle tilbage til neutrale, ubestemte udtryk eller til en hel sætning. De bruges også i indirekte spørgende ledsætninger.

   
A   Som subjekt anvendes ce qui.
udtale
  Udtale: Bemærk talesprogets udtale i n stavelse: [ski].
qu'est-ce qui arrive ?
elle aime ce qui est beau

il le sait très bien, ce qui n'empêche pas qu'il le fait quand même
hvad sker der?
hun elsker det, som er smukt
hun elsker, hvad der er smukt (det smukke)
han ved det godt, hvilket ikke forhindrer, at han gør det alligevel
B   Som objekt eller prædikat bruges ce que (ce qu').
udtale
  Udtale: Ogs her udtales kun n stavelse i almindeligt hurtigt talesprog: [sk].
elle fait ce qu'elle peut
il sait bien ce qu'il faut faire [..skil..]
ce que tu dis est juste [skɘ...]
hun gør, hvad hun kan
han ved godt, hvad der skal gøres
hvad du siger er rigtigt
C   Som styrelse i præpositionsled bruges quoi [kwa].
ce à quoi tu penses est impossible
je ne comprends pas à quoi tu t'intéresses
hvad (det som) du tænker på, er umuligt
jeg forstår ikke, hvad du er interesseret i

Opdateret: | Tilbage