7.6.3   Lequel = som/hvilken/hvem

  • Som styrelse i forholdsordsled om dyr, ting og begreber bruges lequel, der bøjes i køn og tal som den bestemte artikel.
   m (hankøn) f (hunkøn)
sg (ental) lequel laquelle
pl (flertal) lesquels lesquelles

   

la cuisine dans laquelle il travaille est énorme
les livres sur lesquels il a mis les papiers ont disparu
det køkken, (som) han arbejder i (= i hvilket han arbejder), er enormt
de bøger, (som) han lagde papirerne på (= på hvilke...), er forsvundet


   m (hankøn) f (hunkøn)
sg (ental) duquel
auquel
de laquelle
à laquelle
pl (flertal) desquels
auxquels
desquelles
auxquelles

   

Eksempler med de
Se næste afsnit 7.6.4 for en meget almindelig og meget nemmere alternativ mulighed!
le problème duquel il parle est difficile det problem, (som) han taler om (= om hvilket...), er vanskeligt
Eksempler med à
le problème auquel il pense est difficile det problem, (som) han tænker på (= på hvilket...), er vanskeligt

   

7.6.4   dont = hvis/hvorom/hvoraf osv

Kombinationen de + lequel/qui erstattes i vidt omfang af det enklere dont - i alle betydninger, både om dyr, ting, begreber og personer.
le problème dont je parle...
(= duquel je parle)
la femme dont il connaît la fille...
(= de qui il connaît la fille)
cette nouvelle dont je n'ai lu que la fin...
(= de laquelle je...)
det problem, (som) jeg taler om...
(= om hvilket jeg taler/hvorom jeg taler)
den kvinde, hvis datter han kender...
   
denne novelle som jeg kun har læst slutningen af
(= af hvilken jeg.../hvoraf jeg...)

Opdateret: | Tilbage