7.8   Ubestemte pronomener

indef pron, ubestemte stedord, les pronoms indéfinis

Dette er restgruppen af pronomener.

7.8.1   on = man, vi

  • Begrebet 'man' hedder on, som i moderne talesprog også bruges i betydningen 'vi' = nous, men som stadig er 3. person ental!

A   On bruges kun som subjekt.
on sait ce qu'on a
on parle français
man ved, hvad man har
her tales fransk
B   Vous bruges som objekt og dativobjekt = én.
Det dertil hørende possessiv (ejestedord) = éns er votre/vos.
il vous regarde comme si...
il vous donne l'impression que...
il regarde vos mains
han ser på én, som om...
han giver én det indtryk, at...
han kigger på éns hænder
C   Som alment, ubestemt henvisende refleksivt pronomen bruges den bundne form se (s') og ubundet soi.
on se connaît
on doit regarder autour de soi
on paie, chacun pour soi
man kender sig selv
man bør se sig for/omkring
vi betaler hver for sig
Men ved specifik henvisning bruges det ubundne personlige pronomen.
il regarde autour de lui
elle regarde autour d'elle
han ser sig omkring
hun ser sig omkring
D   On bruges også med passiv betydning.
on parle français her tales fransk
E   I litterært sprog kan man for at undgå vokalsammenstød forsyne ordet med bestemt artikel: l'on.

7.8.2   quelque, quelqu'un, quelque chose

= nogen/noget/nogle/en eller anden/et eller andet

A   Adjektivisk, dvs læggende sig til og efterfulgt af substantiv , bruges i ental quelque, i flertal quelques. Quelque(s) betyder 'kun lidt/nogle få'.
Skal man udtrykke en almindelig ubestemt mængde/antal, bruges delingsartikel, se afsnit 1.4.
il a perdu quelque argent
il prend quelques livres
han har mistet lidt (nogle) penge
han tager nogle (få) bøger
B   Substantivisk, dvs alene, uden et tilknyttet substantiv , bruges i ental quelqu'un, i flertal (hankøn) quelques-uns og i f (hunkøn) quelques-unes.
quelques-uns des livres sont vieux nogle af bøgerne er gamle
C   Quelqu'un refererer ubestemt til person. Ordet benyttes i ordbøger, forkortet q eller qn, til at angive, at et verbum kan knytte et objekt (aimer q) eller et dativobjekt (parler à q) til sig, som er en person.
il y a quelqu'un qui le sait ?
tu vois quelqu'un ? non, personne
er der nogen/en eller anden, som ved det?
kan du se nogen? nej, ingen
D   Refererende neutralt og ubestemt til ting bruges quelque chose. Ordet benyttes i ordbøger, forkortet qc, til at angive, at et verbum kan knytte et objekt til sig, som er en ting, fx aimer qc/boire qc.
tu vois quelque chose ? non, rien kan du se noget/et eller andet? Nej, intet

Opdateret: | Tilbage