JL1.gif (4283 bytes)
fransk - engelsk - IT

Øvelser til fransk (GY, HF, VUC)

For både Calis og WinCalis øvelserne gælder, at der er tale om elektroniske øvelser til PC, og at man skal have installeret hhv. Calis og WinCalis programmet, som forhandles af Orfeus ( www.orfeus.dk ).


Exercices français - Franske Basis stiløvelser med facit/løsningsforslag
af Jes Lundt Hansen

Disse skriftlige øvelser henvender sig til gymnasiet, HF og lignende niveauer.

Leveres i ringordner med 70 sider laserprint - lige til at putte i kopimaskinen.
Der er forskellige typer øvelser, mest oversættelser, der er tilhørende gloser, og der arbejdes med alle de vigtigste grammatiske og sproglige områder.

Øvelsernes numre refererer til Fransk Basis Grammatik, men kan sagtens bruges uafhængigt af min grammatik, selvstændigt og i vilkårlig rækkefølge.
De fleste øvelser er til niveau C, en del kan bruges til niveau B og A.


30 Calis øvelser, Orfeus Calis applikation 6
Grammatiske og andre øvelser af Jes Lundt Hansen

Disse 30 sproglige øvelser henvender sig til gymnasiet, HF og lignende niveauer.

Calis til DOS er ikke verdens mest avancerede forfatterprogram, men det har en styrke i mulighederne for relevant
feedback og for hjælpeskærme.

Jeg har søgt at udnytte disse muligheder, idet jeg samtidig har bestræbt mig på at gøre øvelserne afvekslende og
inspirerende. Jeg takker Emma Michelsen for gode råd og inspiration.
Mine elever har afprøvet øvelserne og har været glade for dem, både som repetition og som supplement og
afveksling. Forhåbentlig kan de give flere elever flere aha-oplevelser.

Hjælp i alle øvelser/opgaver:
Alt+F1     Hjælp til brug af tasterne i Calis
Alt+F2     Grammatik
Alt+F4     Gloser
Alt+F5     Almen grammatik hjælp i form af:
A. Alfabetisk liste over ordklasseforkortelser og latinsk, dansk, fransk betegnelse, med eksempler og forklaringer.
B. Alfabetisk liste over andre grammatiske forkortelser og latinsk, dansk, fransk betegnelse, med eksempler og forklaringer.
(Både A og B er i overensstemmelse med Gyldendals ordbøger og gængse grammatikker.)

For en nærmere beskrivelse af de 30 øvelser, se nedenfor, idet øvelserne er de samme som i WinCalis applikation 3.


30 WinCalis øvelser, Orfeus WinCalis applikation 3
Fransk øvelser til WinCalis af Jes Lundt Hansen, WinCalis applikation 3

Disse 30 sproglige øvelser henvender sig til gymnasiet, HF og lignende niveauer. De er de samme som Calis øvelser applikation 6, omsat og redigeret til WinCalis.
Mine elever har dem og har været glade for dem, både som repetition og som supplement og afveksling. Forhåbentlig kan de give flere elever flere aha-oplevelser.
Øvelserne er designet til en skærmopløsning på 640*480, men kan sagtens bruges med 800*600 opløsning.
Forslag til forbedringer og rettelser modtages meget gerne.
God fornøjelse!

Hjælpetaster i WinCalis:
Skift+F2     Grammatik
Skift+F4     Gloser
Skift+F5     Almen grammatisk hjælp i form af:
A. liste over ordklasseforkortelser og latinsk, dansk, fransk betegnelse, med eksempler og forklaringer.
B. liste over andre grammatiske forkortelser og latinsk, dansk, fransk betegnelse, med eksempler og forklaringer.
(Både A og B er i overensstemmelse med Gyldendals ordbøger og gængse grammatikker.)

Øvelser til begynderstoffets grammatik:
ADJEK1 + ADJEK2 (adjektiver)
BEST-ART (bestemt artikel)
DEL-ART1 + DEL-ART2 (delingsartikel)
PRSPRON1 + PRSPRON2 (personlige pronomener)
REFL-VB (refleksive verber)
RELPRON1 + RELPRON3 (relative pronomener)
VB-NUTID (regelmæssige verber i nutid)
STED-1 + STED-2 (steds- og retningspræpositioner)

Øvelser efter begynderniveau, kræver lidt ordforråd:
COND1 + COND2 (le conditionnel)
EN1 + EN2 (adverbialpronomenet en)
GERONDIF (le gerondif)
MODALVB (modalverberne)
RELPRON2 (relative pronomener lequel og dont)
VB-DATID (imparfait/passé composé)
Y (adverbialpronomenet y)

Øvelser baseret på tekst, grammatisk træning:
DIABLE (Pierre Gripari: Le gentil petit diable, imparfait)
HELENE (Hélène et le bonheur, verber)
J'AIME1 (Reiser: J'aime, objektpronomen)

Øvelser baseret på tekst, ordforråd:
ECOLE (Hélène et le bonheur)
FEMME (Une femme va travailler)
J'AIME2 (Reiser: J'aime)
MESSAGE1 (Le message)

Øvelse med spørgsmål om teksten efter endt læsning:
MESSAGE2 (Le message)

Om de enkelte øvelser:
ADJEK1: 15 spørgsmål træner adjektivers kongruens.
ADJEK2: Adjektivers placering og kongruens, også de elementære. 19 spørgsmål, først sætninger, hvor et eller to adjektiver skal indsættes, dernæst danske sætninger, som skal fuldføres på fransk.
Hjælp: Regler for kongruens, uregelmæssigheder og placering, samt liste over elementære, foranstillede adjektiver. Gloser.

BEST-ART: 15 spørgsmål, elementær grammatisk øvelse til indlæring af reglerne for den bestemte artikel, også kombineret med de og à.
Hjælp: 3 oversigter over den bestemte artikel.

COND1: Le conditionnel, form og betydning. 21 spørgsmål.
COND2: Øvelse med tekst fra Christine Aventin: Le coeur en poche. Indsæt verber i le conditionnel.
Hjælp: Grammatisk forklaring, oversigt over bøjning og endelser, incl. de mest almindelige uregelmæssige
verber. Gloser.

DEL-ART1: 15 spørgsmål træner anvendelse af delingsartikel.
DEL-ART2: 20 spørgsmål træner anvendelse af reduceret delingartikel.
Hjælp: Grammatik og gloser

DIABLE: I uddrag fra begyndelsen af Pierre Gripari: Le gentil petit diable skal indsættes verber i imparfait, 40 spørgsmål.
Hjælp: Datider (imparfait og aspekt) og gloser.

ECOLE : 12 spørgsmål prøver ordforråd ud fra uddrag af interviewet Hélène et le bonheur (Voilà p. 28), om sønnen Jacques, som er gået ud af skolen.
Hjælp: Gloser.

EN1 18 spørgsmål træner forståelse og anvendelse af adverbialpronomenet en i forbindelse med delingsartikel.
EN2 20 spørgsmål træner forståelse og anvendelse af adverbialpronomenet en i fra-steds betydning samt i almindelige udtryk og forbindelser.
Hjælp: Grammatisk forklaring til en's forskellige anvendelser. Gloser indeholdende en liste med almindeligt anvendte udtryk, som giver anledning til at bruge en.

FEMME 9 spørgsmål til en lille nem tekst Une femme va travailler (L'express).
Hjælp: Gloser.

GÉRONDIF: 18 spørgsmål. 1. del af øvelsen træner forståelse af le gérondif med nogle sætninger hentet fra
forskellige tekster. 2. del øver brugen af le gérondif.
Hjælp: Grammatisk, morfologisk og semantisk forklaring.
Gloser.

HELENE 32 spørgsmål til verber i et lille uddrag fra Hélène et le bonheur (Voilà p. 28).
Hjælp: Gloser.

J'AIME1: Grammatisk øvelse, som ud fra Reisers digt: J'aime øver personlige pronomener som objekt.
Hjælp: Gloser efter forekomst og alfabetisk, oversigt over personlige pronomener.

J'AIME2 Test af ordforråd til Reisers digt: J'aime.
Hjælp: Gloser.

MESSAGE1 28 spørgsmål øver elementært ordforråd ud fra begyndelsen af teksten Le message (Quelle
histoire, p. 44).
MESSAGE2 23 spørgsmål til indholdet af Le message (Quelle histoire, p. 44), til brug efter endt læsning.
Hjælp: Gloser.

MODALVB: 20 spørgsmål om modalverberne, deres morfologi og semantik. Først spørgsmål i forståelse og
oversættelse, dernæst sætninger, som skal fuldendes på fransk.
Hjælp: Oversigt over devoir, pouvoir, savoir og vouloir's uregelmæssigheder og et semantisk dansk-fransk
skema til klargøring af deres betydninger i forhold til de danske modalverber.
Gloser.

PRSPRON1 21 spørgsmål (transformationer og oversættelser) med brug af personlige pronomener som objekt.
PRSPRON2 22 spørgsmål (transformationer og oversættelser) med brug af personlige pronomener som dativobjekt
(hensynsled), uden og med nægtelse.
Hjælp: Grammatisk oversigt og gloser.

REFL-VB Refleksive verber, først oversættelse til dansk, dernæst oversættelse fra dansk til fransk. De første og fleste er i nutid, de sidste i datid, le passé composé/l'imparfait. 20 spørgsmål.
Hjælp: Grammatisk forklaring, oversigt over bøjning og endelser, samt gloseliste med ca. 100 af de mest frekvente refleksive verber.

RELPRON1: 20 spørgsmål øver relativerne qui/que ud fra Brassens gamle sang: La première fille. Tilhørende grammatik ekspliciteres!
RELPRON2 16 spørgsmål går videre med relativer og øver præposition + relativ, incl. lequel og dont. Tilhørende grammatik ekspliciteres!
RELPRON3 Træner det relative 'hvad' i indirekte spørgesætninger, ce qui/que, som skal indsættes i 16 sætninger.
Hjælp: Grammatik og gloser.

STED-1 15 spørgsmål med indsætning af dans/à/sur, stedet som rum, punkt eller flade.
STED-2 18 spørgsmål træner præpositions- og artikelbrug ved geografiske navne.
Hjælp: Forklaringer til steds- og retningspræpositioner, liste over lande/landområder, deres køn og artikelbrug.

VB-NUTID Regelmæssige verber i nutid. 21 spørgsmål med sætninger fra Marie-Alice Séférian: Un Français
parmi 55 millions. Først skal man finde verbet og angive dets infinitiv. I anden del af øvelsen skal verbet indsættes og bøjes i nutid.
Hjælp: De 3 regelmæssige bøjninger, oversigt og endelser i nutid.

VB-DATID Regelmæssige verber i datid. 18 spørgsmål med udgangspunkt i Séférian: Un Français parmi 55 millions. Indsæt verbet i datid, imparfait eller passé composé. Forskelle i aspekt forklares.
Hjælp: Datiderne, le passé composé (hjælpeverbum og endelser), l'imparfait (endelser), aspekt.

Y 18 spørgsmål træner y med stedsbetydning og i forskellige faste udtryk, med og uden nægtelse.
Hjælp: Grammatisk forklaring og eksempler. Gloser med liste over almindelige udtryk, hvor y kan finde anvendelse.


Tilbage/Retour JL index Franske sider Titler og priser

JL opdateret 07-05-01