JL1.gif (4283 bytes)
fransk - engelsk - IT

Fransk Basis Grammatik
af Jes Lundt Hansen
2. udgave - elektronisk (online) grammatik 1999
ISBN 87-90084-03-9

Anmeldelse

Demo

JL index

Franske sider

Retour

Titler og priser

 • en anderledes grundig grammatik
 • forklaringer, eksempler og relevante ordlister
 • pænt og overskueligt layout
 • omfattende stikordsregister og indholdsfortegnelse
 • vigtige skemaer og oversigter på overhead transparenter
 • latinske betegnelser oversættes og forklares
 • Fransk Basis Grammatik kan bruges på alle niveauer fra C til A

Fransk Nyts anmelder skrev om 1. udgave bl.a. (Fransk Nyt 215 side 26):

 • det er let at se, hvad der er vigtigt
 • forklaringerne er holdt i et letforståeligt sprog
 • de mange oversigter (...) vil man have glæde af at kopiere til sine elever
 • mange og gode krydshenvisninger
 • udmærket stikordsregister
 • at udgive Fransk Basis Grammatik i elektronisk udgave forekommer logisk...

Fransk Basis Grammatik er Danmarks første online franske grammatik med hypertekst og links, som gør den lynhurtig at søge og slå op i.

Brug overhead transparenterne til gennemgang af grammatik.

Brug den til grammatik oversigter og gennemgang, udskriv og kopiér et skema, en oversigt, et kapitel, en liste over verber, som bøjes med être som hjælpeverbum, eller udskriv hele grammatikken i farver eller sort/hvid (156 sider).

 • Fransk Basis Grammatik er til rådighed på computeren, mens man arbejder
 • kan installeres på alle skolens computere eller netværkets server og skabe nye aspekter i grammatik undervisningen og -indlæringen
 • sparer papir - udskrift af enkelte sider, afsnit, kapitler
 • farverne på skærmen udnyttes
 • spring lynhurtigt fra sted til sted ved hjælp af hypertekst
 • udnyt søgefunktionen til at finde bestemte ord og ordkombinationer
 • udskriv efter behov, i sort/hvid eller i farver, på papir eller transparenter.

Herunder indholdsfortegnelsen.
Husk, at det følgende ser anderledes ud mht. størrelse og formatering,
fordi du her ser det i html format


Fransk Basis grammatik

Jes Lundt Hansen
Grammatik til computer og til papir

ISBN 87-90084-03-9, 2. udgave 1999

Indhold

OHP transparenter i ringordneren
Forord - Om Fransk Basis grammatik
Vejledning - grammatik på computeren?

1. Artikler

1.1 Ubestemt artikel
1.2 Bestemt artikel
1.3 Artsartikel
1.4 Delingsartikel
1.5 Reduceret delingsartikel de (d’)
1.6 Artiklernes brug

2. Substantiver

2.1 Substantivers køn
2.2 Flertal
2.3 Substantiver, som er flertal
2.4 Substantiver, som er ental
2.5 Genitiv og dativ
2.6 Egennavne
2.7 Substantiver med konsonantisk h

3. Adjektiver

3.1 Bøjning i køn og tal
3.2 Adjektivernes gradbøjning
3.3 Adjektivernes placering
3.4 Substantiverede adjektiver

4. Adverbier

4.1 Dannelse af adverbier
4.2 Adverbiernes gradbøjning
4.3 Fødte adverbier
4.4 Adverbier/verber om retning og sted
4.5 Andre oversættelsesmuligheder for dansk adverbium
4.6 Adjektiver brugt som adverbier

5. Nægtelser

5.1 Enkle nægtelser
5.2 Udeladelse af ne (n')
5.3 Kombinerede nægtelser
5.4 Enligt ne (n')

6. Talord

6.1 Mængdetal
6.2 Ordenstal
6.3 Talordenes anvendelse

7. Pronomener

7.1 Personlige pronomener
7.2 Neutrale pronomener: ce/il/cela
7.3 Possessive pronomener
7.4 Demonstrative pronomener
7.5 Refleksive pronomener
7.6 Relative pronomener
7.7 Spørgsmål og spørgepronomener
7.8 Ubestemte pronomener

8. En og y

8.1 En
8.2 Y

9. Konjunktioner

9.1 Sideordning
9.2 Underordning

10. Præpositioner

11. Lydord og udråbsord

12. Verber, bøjning

12.1 Regelmæssige verber
12.2 Hjælpeverber
12.3 Modalverber
12.4 Uregelmæssige verber

13. Verbets tider

13.1 Oversigt over tiderne
13.2 Présent, nutid
13.3 Fremtid
13.4 Datiderne
13.5 Le conditionnel
13.6 Førdatid
13.7 Modus
13.8 Aktiv og passiv

14. Verbernes konstruktion

14.1 Verber uden objekt
14.2 Verber med objekt
14.3 Verber med dativobjekt
14.4 Verber med de/à

15. Infinitte verbalformer

15.1 Infinitiv
15.2 Participierne

Grammatiske forkortelser og forklaringer

Tegn og forkortelser

Indeks


Forord - Om Fransk Basis grammatik

Fransk Basis grammatik er beregnet til den gymnasiale franskundervisning og lignende niveauer. Den leveres i denne 2. udgave på disketter i elektronisk form, til installation på PC med Windows 95 (eller højere). I denne 2. udgave er antallet af eksempler og omfanget af ordlister lettere reduceret i forhold til 1. udgave, men der er ikke ændret væsentligt i indhold eller forklaringer.

Fransk Basis grammatik er et grundigt materiale, hvis hensigter er

Det er mit håb, at dette materiale kan bidrage til at gøre fransk sprog og kultur til noget mindre fjernt og vanskeligt, og dermed øge glæden ved at lære det!

Jeg modtager gerne kritik og forslag til forbedringer, og jeg takker gode kursister på VUC i Greve samt kollegerne Bendt Kristiansen, Emma Michelsen med flere for korrekturlæsning, gode råd og forslag.

Kirke Hyllinge, marts 1999

Jes Lundt Hansen


Tilbage/Retour

JL index

Franske sider

Titler og priser

03-08-02