Grafik på computeren

© JL Tekst & Undervisning - Jes Lundt Hansen

Grafik på computeren er et elektronisk dokument, som leveres på 2 disketter - til Windows platformen.
Det oprindelige dokument (40 sider A4, 14 Mb i WordPerfect til Windows version 8) er pakket som Envoy dokument, som kan vises på og udskrives fra enhver Windows computer.

Herunder findes Indledning og Indhold, så man kan få et indtryk af indhold og målgruppe.
Prisen er kun 750 kr for en skole-/institutionslicens eller 150 kr for enkeltbrugerlicens.

JL Home Priser og tilbud


Indledning

Grafik og billeder gør brugen af edb og IT mere spændende og gør - brugt med omtanke - formidlingen af et budskab mere klar, mere spændende og mere enkel.

Det forudsættes, at man kender de mest basale begreber og teknikker, især mht. filhåndtering og navigering (piletaster og mus), men iøvrigt tages ikke her udgangspunkt i noget bestemt program, hverken til tekstbehandling, dtp, tegning, maling, scanning eller billedbehandling. Der gives anvisninger, som kan bruges i de gængse, store programmer og programpakker, og hvor det er nødvendigt, er forskellene specificeret og beskrevet.

Principperne og den almene viden, der kræves for at bruge funktionerne fornuftigt og hensigtsmæssigt, er de samme, uanset hvilket program man har eller foretrækker.

Baggrunden for heftet er, at mange i dag er ganske gode til især tekstbehandling og bruger computeren som en avanceret skrivemaskine. Knap så mange anvender også grafik, regneark, databaser, Internet mm.

Men computeren kan meget mere end tekstbehandling, og man vinder ved at udnytte flere af informationsteknologien og computerens muligheder. Altså må tiden være inde til at tage næste skridt fremad og blive bedre til at illustrere tekst af forskellig art med grafik og billeder, som integreres i teksten i et ordentligt og overskueligt layout.

Mange grafikprogrammer, bl.a. PaintShop Pro, er iøvrigt på engelsk og vil aldrig udkomme i dansk version, fordi vi er for lille et sprogområde. Derfor er der god grund til at få oversat og forklaret de forskellige fagudtryk, termer og begreber, som man opererer med i den del af IT-universet. Og det er et spændende univers, som indeholder så mange muligheder, at det her slet ikke er muligt at komme hele spektret rundt.

Hvis dette hefte kan bibringe indsigt i og forståelse for bare nogle af de mere basale dele af dette grafiske univers, så er hensigten med det opfyldt, og så vil man være rustet til selv at lege/arbejde videre.

God fornøjelse !

Jes Lundt Hansen


Indhold

Indledning

Grafik på computeren

 • Vektorer
 • Punkter/pixels
 • dpi
 • Tegne- og maleprogrammer
 • PaintShop Pro (PSP)
 • Menuer og knapper
 • Tools - Redskaber

Grafikformater

Brug billeder

 • Scanning
 • Eksempel 1
 • Eksempel 2
 • Billeder fra cd-rom
 • Billeder fra Internet
 • Billeder fra skærmen
 • Billedmanipulation
 • Nyt lag med tekst
 • Nyt lag med billede
 • Lav en skygge
 • Gennemsigtig baggrund

Tekstbehandling og grafik

 • PaintShop Pro Browser
 • Hvor findes grafikfilerne?
 • Word
 • Brug fremmed grafik
 • WordPerfect
 • Wordpad

Billedredigering i tekstbehandling

 • Word
 • WordPerfect
 • Hvad kan de ikke?

Stikordsregister


JL Home Priser og tilbud