fransk - engelsk - IT/IKT
[email protected]


Le Mâconnais
- histoire et modernité dans une région de France
Kursus 3. - 10. oktober 1998

Hermed en kort omtale af dette kursus, som fandt sted i køligt og regnfuldt efterårsvejr i byen Mâcon og omegn, og som på trods af vejrgudernes ugunst blev et spændende og udbytterigt kursus for undertegnede og 27 gode kolleger fra hele landet.

Image: Vue sur le Saône, avec Mâcon à droite (côté nord).
( Instruks : Hvert af disse og de følgende små billeder i gif format er et link til det rigtige billede, som er i jpg format - klik på det og vent lidt tålmodigt, så skal du se billede!)

Kurset var arrangeret af Fransklærerforeningen og tilrettelagt af Lisa Birk og Gudmund Bager, som også her (encore !) skal takkes for deres indsats og roses for deres fine sans for at sammensætte og afstemme et varieret og alsidigt indhold, som tilgodeså et l’histoire et la modernité .


I kort form har jeg lyst til at fremhæve flg. elementer (programpunkter, mennesker og steder), som vil indskrive sig i en fransklærers bevidsthed som des expériences remarquables :

Musée Lamartine med Jean-Claude Culas, en begavet og velformuleret grafisk kunstner og intellektuel, som kastede et velgørende og fornyende lys over Lamartines forfatterskab, især de politiske aspekter, og som fik nogle af de 24 deltagende kvinder til at gispe med sine ironiske bemærkninger om forholdet mellem de to køn (er der kun to?).
Image à gauche: l'entrée du Musée Lamartine, avec le groupe de professeurs danois. A droite: M. Jean-Claude Culas.

Images:

Peinture de Lamartine, style romantique

La maison d'enfance de Lamartine à Milly

Monceau où Lamartine était vigneron...

Monceau, le parc où Lamartine écrivit Les Girondins, dans la solitude du petit pavillon au fond du parc...

Monceau où Lamartine fit ce vers amer après son échec aux élections présidentielles...


Mme (Me) Ghislaine Gouby, directrice du Théâtre de Mâcon , en elegant og særdeles velformuleret kvinde, som desværre kun fik et kvarter til at forklare teatrets status som scène nationale , teatrets financielle forhold og placering i byens kulturelle liv, og sine egne visioner og planer. Bl.a. arbejdede hun for at få la chanson respekteret og anerkendt som kunstnerisk udtryksform. Det var synd, at der ikke var mere tid til hende!

Régie de quartier, une nouvelle structure d’insertion par l’économique . Vi blev af M. Alain Sève, en effektiv og innovativ socialarbejder, præsenteret for et par socio-økonomiske projekter, aktivering gennem nye services , som skaber nye arbejdspladser.
Image: M. Alain Sève.


Vi besøgte et boligområde med 90% beboere af tyrkisk afstamning, hvor la régie de quartier var nået langt mht. sortering af affald, oprydning og vedligeholdelse af området og - især - den altafgørende kommunikation, formidling af viden og forklaringer.
De unge 2. generations folk var dybt engageret!

Les jardins de Cocagne (= overflodshaven, cocagne er et gammelt provençalsk ord) - et aktiveringsprojekt med nye arbejdspladser til produktion af økologiske grønsager, som blev solgt til abonnenter via en privat association , altså en halvoffentlig produktion som således undgik at konkurrere med de kommercielle producenter. Her kunne vi nok lære noget nytænkning...
Image: Alain Sève explique, et on écoute...


Cluny

M. Bouillot , den lille, veltalende, hurtigt spadserende, pensionerede gymnasielærer, vores guide i byen Cluny, delte rundhåndet ud af sin viden om le 12 e siècle, les maisons romanes et la grande Abbaye de Cluny . Når en bil skulle passere gruppen i de små gader, trådte manden langsomt og velovervejet et enkelt skridt tilbage og sagde: Laissez passer le 20 e siècle !

Først byvandring gennem de smalle gader, hvor M. Bouillot forklarede det 12. århundredes romanske arkitektur med konkrete eksempler, dernæst en gennemgang af Cluny klostrets historie og de spegede politiske forhold, magtkampene og den utrolige rigdom, der lå gemt i dette Europas mest omfangs- og indflydelsrige (benediktiner)kloster, og endelig en rundtur i omegnen til et par romanske kirker og kapeller ( Chapaize et la Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville ). Særdeles velgørende var det, måske mod de flestes forventning, at denne lille mand, som selv lignede en munk, havde så meget overblik over sit stof, at han kunne forholde sig ironisk og humoristisk til det.

Da vi efter en meget spændende dag tog afsked, og Gudmund og vi takkede pænt, var M. Bouillots kommentar, at vi skulle plutôt remercier le 12 e siècle .


Lycée et collège : en hel dag om le système éducatif français , med besøg på skoleinstitutioner, hvor lærerne - især på Lycée Cassin - slås med for store klasser, 90% af en ungdomsårgang, centralt styret pensum, næsten ingen computere osv.

Denne dag blev afrundet med et oplivende besøg på et lycée agricole , hvor man også producerede og solgte vin, og hvor vi bl.a. lærte at smage på en vin og vurdere, hvor mange år den skal ligge for at nå toppen af sit potentiale.

Hôtel de Bourgogne , vores gamle hotel næsten midt i byen, var en positiv oplevelse, gode og veludstyrede værelser og en god restaurant, hvilket er tiltrængt (og fortjent), når man har et omfangsrigt program og en stor gruppe at omgås og forholde sig til.

Hôtel de ville : byen Mâcon modtog os på rådhuset til le verre d’amitié - efter et strålende klart foredrag af M. François Risto, directeur du cabinet du Maire, om republikkens centralisation et décentralisation .

M. Risto forudsagde, at man inden for et år ville komme ud over problemet med at regere et land med mere end 36.000 kommuner...


Meget mere kunne nævnes, beskrives og uddybes. Disse kortfattede punkter blot for at give et indtryk af, hvad og hvor meget 1 uges udlandskursus indeholder og giver. Forhåbentlig fortæller billederne også en del.

Hertil kommer nogle uvurderlige aspekter, som ikke fremgår af programmet, nemlig

Jes Lundt Hansen, VUC i Greve, 17. oktober 1998

PS: Kære kolleger - husk BasisOrdbog ...


Opdateret 31-01-00