Kirken er mere og mere tom

Karl Marx:
Religion er opium for folket

Jes Lundt:
Kirken er smuk, men tom

Man har altid ment, at religion var en "naturlig" del af menneskelivet, og at det er noget vi har brug for, behov for, fordi det er en integreret del af menneskets natur. Men hvem er "man", og hvorfor har "man" haft den opfattelse?

Alle religioner definerer sig selv som værende sande. Som hævet over ikke bare tid og sted, men også over det enkelte menneske, over samfundet, over menneskets viden og bevidsthed. Det er farligt og danner grobund for fanatisme og fundamentalisme.

Den store krise kom for religionerne med videnskabernes landvindinger og fremskridt, især i den vestlige verden, især for kristendommen med Darwins udviklingslære (ca. 1860).
Darwin diskuteres og afvises stadig af amerikanske fundamentalister...

Den viden vi har i dag gør det problematisk at tro bogstaveligt på religionernes myter (historier), som forklarer menneskets oprindelse og meningen med livet.
Man må være klar over, at vores viden - såvel som vores velstand - er meget lidt udbredt, hvilket afføder de voldsomme konflikter, vi i dag oplever mellem religionerne, især kristendommen og islam. Disse konflikter er i langt højere grad kulturelle, politiske og økonomiske, end de er religiøse.

Det værste er, at samfundets magthavere stort set overalt på kloden og til alle tider har brugt religionen repressivt, dvs. til at undertrykke mennesker. Og det sker stadig i vid udstrækning...
   
Jeg er imod undertrykkelse, måske især den undertrykkelse, som (mange!) mennesker ikke er klar over, at de er underlagt. Og den er der alt for meget af, også i det nye årtusinde i det herrens år 2007.


Kristendommens historie

Korsfæstelsen af Isenheim, Musée Unter den Linden, Colmar

Kristendommen i Europa

Apostlene fik den opgave (iflg. Det Ny Testamente, som er nedfældet flere hundrede år efter begivenhederne) at gå ud i verden og omvende alle til det nye kristne budskab.

Det lykkedes dem og deres efterfølgere i høj grad, men dog ikke uden at blive udsat for forfølgelse og straf - tænk på katakomberne i Rom og martyrerne. Omkring år 500 var det meste af Europa blevet kristent, de var nået endog til Irland (år xx), det nordlige Europa måtte vente endnu nogle hundrede år.

Imidlertid blev den kristne bevægelse allerede tidligt splittet op i forskellige kirker. Først i 1054 skismaet mellem den romesk-katolske (paven i Rom) og den orthodokse kirke (Østeuropa og Rusland), senere opstod mange andre bevægelser og kirkelige retninger, Luther og Calvin (de protestantiske eller reformerte kirker), og til sidst mange forskellige sekter og mere eller mindre besynderlige vildskud (Mormoner, De sidste dages hellige m.fl.).

Fælles for dem alle er/var deres påberåbelse af at være “rigtige” eller “sande” kristne, underforstået at alle de andre har/havde forkerte opfattelser. Og hedninger er/var bare vantro hedninger, som man kunne eller burde dræbe...
Vi har alle hørt om korstogene. Men et af de værste og mest grusomme eksempler i historien er korstoget mod katharerne (som bestemt også var kristne, og som var pacifister) i Sydfrankrig omkring 1200.

Op gennem historien har de kristne, siden de blev dominerende og fik magt til det, udvist en utrolig grusomhed, umenneskelighed, intolerance og foragt for andre (anderledes tænkende). Dette er ikke bare historisk belastende, men også problematisk i forhold til nutidige konflikter, både lokalt og globalt, og i forhold til vestlige menneskers forhold til folk fra andre kulturer og verdensdele, og i forhold til livet, kærligheden, den andet køn, alle vores vaner, traditioner og opfattelser.

Et par nutidige eksempler:

 • George W. Bush og hans krig mod “ondskabens akse”
 • Sekten Faderhusets køb og overtagelse af Ungdomshuset i Kbh, Jagtvej 69 og sammes intolerante holdninger til homoseksuelle.
 • Dansk Folkepartis to præster Søren Krarup og Jesper Langballe viser tydeligt deres holdning til indvandrere og flygtninge, deres racistiske intolerance og deres umenneskelighed, deres tomme retorik, deres xenofobi (frygt for fremmede).
 • Paven i Rom og den katolske kirkes stædige modvilje mod og afvisning af prævention som middel til børnebegrænsning. Kvinder må ikke bestemme over deres egen krop.
 • Den danske Folkekirke og de fleste danske politikeres modstand mod at ændre Grundloven og ophæve folkekirkens privilegier i forhold til borgerne og til andre kirker og religioner.
  Hvis de er modstandere af Sharia-lovgivning (islamisk lovgivning) og sammenblanding af verdslig og religiøs magt, hvorfor er de så ikke imod den danske sammenblanding?


Ateisme

Dansk ateistisk selskab

Her kan du læse om ateisme, og du kan bl.a. downloade den formular som bruges til at melde sig ud af den kongelige danske stats folkekirke.

Meld dig ud af folkekirken

Religion eller verdslighed i det offentlige rum?

Nogle grupper i Århus, som har siddet og diskuteret arbejdsmarkedsforhold og integration, har foreslået, at der på arbejdspladserne, i skoler og andre steder skal indrettes bederum, at muslimer skal have lov til at holde fri i anledning af ramadan og andre religiøse højtider osv.
Det lyder umiddelbart meget venligt og imødekommende. Så kan "de fremmede" måske opleve, at de mødes med tolerance og forståelse, eller med overbærenhed?

På den måde ville man åbne plads til religionen i det offentlige rum. Men er det den udvikling, vi ønsker? Hænger det sammen i vores mere og mere ikke-religiøse (verdslige) samfund???

Århus-borgmester Michael Wammen og socialdemokraten Lotte Bundsgaard var i TV-avisen enige om, at det ikke er ønskeligt, at religionen tildeles mere plads i den offentlige rum, fordi "religion er en privat sag".

Jeg er fuldstændig enig og spørger derfor:

 • hvorfor har vi så en statskirke, som er indskrevet i Grundloven? Hører Grundloven ikke til i det offentlige rum?
 • hvorfor har vi et kirkeministerium?
 • hvorfor betales præsternes lønninger af os allesammen, uanset om vi er medlemmer af folkekirken eller ej?
 • hvorfor har vi en statskirke, der har en priviligeret særstilling i forhold til andre religioner og i forhold til ateisme?
 • hvorfor har vi en kongefamilie, som ikke har religiøs frihed?
 • hvorfor begås der så mange overgreb på religionsfriheden i folkeskolen og i mange andre sammenhænge (fødsel, navngivning, død)?

Der er virkelig noget her, som ikke hænger sammen... Er det ikke på tide, at vi i dette land tager os sammen og afskaffer folkekirken? Gør religion til en privat sag? Ligestiller religionerne?

I Frankrig fx har man adskilt kirke og stat for mange år siden. Den franske skole er republikkens skole, og det er forbudt at bære iøjnefaldende religiøse symboler. Hvor længe endnu skal vi være et u-land på dette område?


Muslimsk ekstremisme og terror
Charlie Hebdo

Le Monde : Attentat contre Charlie Hebdo, les morts

Vi har desværre set mange eksempler på forfærdelige og ubegribelige angreb, mord og terrorhandlinger, senest i Paris forleden (7. januar 2015), da det satiriske ugeblad Charlie Hebdos redaktion blev angrebet, og 12 mennesker blev dræbt, mens 11 blev såret.

Et sådant morderisk overfald udspringer af en middelalderlig tankegang, hvor den religiøse fanatisme betyder alt og menneskeliv intet.
Den satiriske tegner Georges Wolinski, som var blandt de omkomne, har i tidens løb tegnet for både Charlie Hebdo og en lang række andre blade og aviser, og jeg har oversat mange af hans albums, som her i landet blev udgivet af det hedengangne Københavns Bogforlag, og som stadig kan findes på dansk på nogle biblioteker. Jeg mødte ham engang i København i anledning af en udgivelse, og han viste sig at være en meget sympatisk mand, som var glad for at kunne besøge Christiania.

Her i den vestlige verdens demokratier har vi siden omkring år 1500 (renaissancen) udviklet vores humanistiske menneske- og samfundsopfattelse, en lang og smertefuld proces, som har mindsket religionens magt, og som den muslimske del af verden først lige er begyndt på. Den bliver langvarig. Heldigvis er de muslimske fundamentalister i mindretal, og vi skal gøre meget for at støtte de moderate. Men vi skal ikke tro, at denne konflikt kan løses vha. militær, våben og efterretningstjenester af den ene og den anden art, hverken her i Europa eller andre steder (Syrien, Afghanistan).

Tilbage