fransk - engelsk - IT/IKT
[email protected]


Lidt om min baggrund og uddannelse

jes1.gif (25090 bytes) Født i København 1944, studier ved Københavns Universitet, Sorbonne og IPFE (Institut des Professeurs de Français à l'Etranger) i Paris.
Cand.mag., fransk hovedfag (1974) og engelsk bifag (1976).

Har brugt computer, edb, IT, IKT i mange år, deltaget i mange kurser og fungeret som pædagogisk datavejleder, først på Avedøre Gymnasium og nu på VUC i Greve. Den nye teknologi er ikke forbeholdt nørder eller de naturvidenskabelig fag, men kan også med fordel bruges - med omtanke og fornuft - af humanister.
Min lille forlagsvirksomhed åbnede jeg i 1989, efter at et par af de store forlag havde afvist forskellige idéer om at udnytte edb i sprogfagene og -undervisningen.

Jeg er med andre ord et eksempel på, at det er muligt for en dansker at lære ikke bare engelsk, men også fransk. Og på, at en humanist sagtens kan lære at anvende den moderne teknologi.


Det er en fantastisk berigelse at lære andre mennesker og deres anderledes tankesæt og opfattelsesmåder at kende, både sprogligt og kulturelt, deres hverdagskultur, omgangsformer og meget mere. Man kan kun blive mere humanist og mere nuanceret af det...


Det forekommer mig bydende nødvendigt, at man/vi? som ikke-amerikanere kæmper mod den angelsaksiske, engelsksprogede, puritansk-protestantiske kulturelle dominans. I den sammenhæng er jeg europæer og for EU og Amsterdam-traktaten.


Undervisningserfaring fra et spændende job:
Akademisk Studenterkursus 1970-1978
Københavns Universitet, undervisningsassistent ved Romansk Institut 1972-1974
Avedøre Gymnasium 1978-1990
VUC i Greve 1990 - ?? , lektor og edb-vejleder.

Jeg kan på alle måder anbefale VUC i Greve . Det er en god, levende og meget seriøs uddannelsesinstitution, det mindste VUC i Roskilde amt.
De interesserede kursister, de gode kolleger og den gode ledelse er med til at skabe et miljø, hvor betingelserne for læring og udvikling er til stede. Der er faglige og menneskelige udfordringer.

Sidst opdateret af JL 30-01-00